Döküman No
TKDF.FR.0006
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…/…/20..

 

T.C.

RTEÜ TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

Bölümünüz ……………… numaralı …………………… isimli öğrencinizim. Gemi adamı cüzdanı ve Temel STCW sertifikalarını işletebilmek için DUM 121 Denizde Emniyet-I ve DUM 120 Denizde Emniyet-II derslerinden başarılı olduğuma dair bir belgenin tarafıma düzenlenmesini talep etmekteyim.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                    İmza

 

Ad- Soyad :……………………..

 

 

Adres: