Doküman No
TKDF.FR.0006
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
24.09.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…/…/20..

 

T.C.

RTEÜ TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

Bölümünüzün ……………… numaralı öğrencisiyim. Gemiadamı Cüzdanını yenilemek ve Temel STCW sertifikalarını işletebilmek için DUM 121 Denizde Emniyet-I ve DUM 120 Denizde Emniyet-II derslerinden başarılı olduğuma dair bir belgenin tarafıma düzenlenmesini talep etmekteyim.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                    İmza

 

Ad- Soyad :……………………..

 

 

Adres: