Doküman No
TKDF.FR.0007
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
24.09.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…./…./2..

 

 

T.C.

RTEÜ TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

               

           

Bölümünüzün ………… numaralı mezun öğrencisiyim. “Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği”ne göre gemi adamı cüzdanına işlenmeyecek olan ECDIS, BRM, OTO PİLOTLAMA ve ARPA RADAR sertifikalarının (sertifika içeriği olarak; başarılı olunduğu IMO COURSE numarası ve toplam ders saatinin İngilizce ve Türkçe olarak) tarafıma hazırlanmasını talep etmekteyim.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

Adı-Soyadı

                                                                                                                          

………………….

 

 

İLETİŞİM        

 

 

ADRES: