Döküman No
TKDF.FR.0007
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…./…./2..

 

 

T.C.

RTEÜ TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

               

            Bölümünüz ………… numaralı mezun aşamasına gelmiş olmuş öğrencinizim. “Gemi Adamları Yönetmeliği”ne göre artık gemi adamı cüzdanına işlenmeyecek olan ECDIS, BRM, OTO PİLOTLAMA ve ARPA RADAR sertifikalarının (sertifika içeriği olarak; başarılı olunduğu IMO COURSE numarası ve toplam ders saatinin İngilizce ve Türkçe olarak) tarafıma hazırlanmasını talep etmekteyim.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

Adı-Soyadı

                                                                                                                          

………………….

 

 

İLETİŞİM        

 

 

ADRES: