Doküman No
TKDF.FR.0003
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
24.09.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sayı     : 73608353-304.03/                                                                                         Tarih  :           

Konu   : Staj Başvurusu

İLGİLİ MAKAMA

                Fakültemiz öğrencilerinin mezun olabilmeleri için öğrenim süresi sonuna kadar Fakültemiz Staj Yönetmeliği’ne göre eğitimleri ile ilgili kurum/kuruluşlarda staj yapma zorunluluğu vardır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası gereğince sigortası Fakültemiz tarafından yapılmaktadır. Aynı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince stajyerin işyeri kazasına uğraması durumunda aynı gün yetkili kolluk kuvvetlerine ve Fakültemize bilgi vermesi zorunludur.

Aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin kurum/kuruluşunuzda staj yapmasının uygun görülmesi durumunda formun ilgili bölümünün doldurulması ve onaylanarak Fakültemize iletilmesini arz/rica eder, saygılar sunarız.

 

         ....................................................................................

                                                                                                         Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı

ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ (Bu kısım öğrenci tarafından doldurulacaktır)

Adı Soyadı

                      

Öğrenci No

           

E-Posta

           

Sınıfı

         

Stajın Türü

           

Cep Tel. No

             

İkametgah Adresi

           

 

T.C. Kimlik No.

           

S.G.K. Kaydı

VAR

YOK

Aileniz Üzerinden Sosyal Güvenlik Hakkına Sahip misiniz ?

VAR

YOK

            Yukarıda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu, aşağıda belirtilen tarihler arasında ……….günlük stajımı yapacağımı, stajımın başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi veya stajıma başlamamam ya da stajdan vazgeçmem halinde en az 5 işgününden önce Öğrenci İşleri Birimi’ne bilgi vereceğimi aksi taktirde SGK prim ödemeleri nedeniyle doğabilecek maddi zararları karşılayacağımı; staj süresince öğrendiğim olayları, kişileri, isimleri ve diğer bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağımı paylaştığım taktirde her türlü sorumluluğu üstleneceğimi beyan ve taahhüt ederim.

                             Öğrencinin İmzası             :          

                            Öğrencinin Adı-Soyadı     :                                                                                  …/…/20                                                                                                              

STAJ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ BİLGİLERİ

Kurumun/Kuruluşun Adı

       

Geminin Adı

          

Adresi

       

Geminin Bayrağı

         

Üretim/Hizmet Alanı

           

Geminin Gross Tonajı

        

Öğrenciye ücret ödeniyor

EVET              

HAYIR             

 

STAJER ÖĞRENCİNİN İŞE BAŞLAMA VE İŞTEN AYRILIŞ TARİHLERİNDE KURUM/KURULUŞ E-POSTA VEYA FAX İLE FAKÜLTEYE BİLDİRİMDE BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.

Telefon No

       

Fax No 

          

E-Posta

         

Web Adresi

         

Staja Başlama Tarihi

        

Bitiş Tarihi

           

Süresi (Gün)

         

Yukarıda kimlik bilgileri bulunan öğrencinin kurumumuzda/kuruluşumuzda ……. günlük ZORUNLU STAJINI YAPMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

Kurum/Kuruluş veya Yetkilisi

 

Adı-Soyadı     :        

İmzası             :       

Tarih               :       

Mühür/Kaşe   :

BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

Öğrencinin Staj Yapması                 UYGUNDUR                                 UYGUN DEĞİLDİR              

Adı-Soyadı      :                                                         İmzası:                                                      Tarih     :               

Ekler:

  1. Müstehaklık Belgesi

NOT: Formun zorunlu staja başlama tarihinden en az 5 gün önce Öğrenci İşleri Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim edilecek form 2 asıl nüsha olarak hazırlanır. Formların Fakültemize zamanında ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.