Doküman No
TKDF.FR. 0011
Yayın Tarihi
04.12.2020
Revizyon Tarihi
24.09.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

......./......./.........

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Dekanlığı

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığına

 

 

 

..../.../202...- .../..../202... tarihleri arasında ................................... şirketine ait Türk bayraklı ................................ isimli ...................... gros tonluk liman dışı sefer yapan gemide staj yapmak istiyorum. Konu ile ilgili Zorunlu Staj Formu ve Müstehaklık Belgesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize gereğini arz ederim.

 

 

İmza

Adı – Soyadı   :     

Öğrenci No     :  

 

 

Ek:

  1. Zorunlu Staj Formu

  2. Müstehaklık Belgesi

 

 

Adres :   

 

 

 

İletişim :   

Tel.      :  

E-mail :