Doküman No
TKDF.FR. 0010
Yayın Tarihi
04.12.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ STAJ SİCİL FİŞİ VE DEĞERLENDİRME FORMU

REPUBLIC OF TURKEY

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY

TURGUT KIRAN MARITIME FACULTY

Department of  Maritime Transportation and Management Engineering

Cadet’s Training Registration Sheet and Evaluation Form

Öğrenci Adı ve Soyadı

Cadet’s Name and Surname

      

 

 

 

 

FOTOĞRAF
MÜHÜR

/

PHOTO

STAMP

Sınıfı ve Numarası

Class and Number

:   

 

 

 

 

Doğum Yeri ve Yılı

Place and Date of Birth

:    

 

 

 

 

Stajın Yapıldığı Şirket

Name of the Company

 

 

 

 

 

Stajın Yapıldığı Gemi

Name of the Ship

  

 

 

 

 

Staj Başlama Tarihi / Internship Start Date

……/……/……

Staj Bitim Tarihi / Internship Completion Date

……/……/……

STAJIN DEĞERLENDİRMESİ / INTERNSHIP EVALUATION

Kriterler / Criteria

Düşük

 

Yüksek

Notlar / Remarks

Low

 

High

A) İŞ PERFORMANSI / JOB PERFORMANCE

LowßàHigh

1. Kendi başına çalışabilme

Ability to work unsupervised

 

 

 

 

 

 

2. Grup çalışması yapabilme

Ability to work well in group

 

 

 

 

 

 

3. İşi tamamlayabilme

Ability to the job done

 

 

 

 

 

 

B) EĞİTİM / TRAINING

LowßàHigh

1. Teorik seyir

Theoric navigation

 

 

 

 

 

 

2. Teorik gemicilik

Theoric seamanship

 

 

 

 

 

 

3. Dinleme ve öğrenme

Listen and learn from

 

 

 

 

 

 

4. Sorunları çözebilme

Ability to solve problems

 

 

 

 

 

 

5. Büro işleri

Written works

 

 

 

 

 

 

6. Bilgi alma

Ability to accept

 

 

 

 

 

 

7. Motivasyon

Motivation

 

 

 

 

 

 

8. Eleştirileri kabul etme

Ability to accept criticism

 

 

 

 

 

 

C) KİŞİSEL ÖZELLİKLER / PERSONEL ATTRIBUTES

LowßàHigh

1. Temizlik ve düzen

Neatness and cleanliness

 

 

 

 

 

 

2. Liderlik

Leadership

 

 

 

 

 

 

3. Dakiklik ve zaman yönetimi

Punctuality and time keeping

 

 

 

 

 

 

4. Kendini ifade edebilme

Express him / herself

 

 

 

 

 

 

5. Personelle ilişkiler

Interacts well with the crew

 

 

 

 

 

 

6. Disiplin

Discipline

 

 

 

 

 

 

7. Sadakat

Loyality

 

 

 

 

 

 

8. Kararlılık

Dedication

 

 

 

 

 

 

9. Sağlık

Health

 

 

 

 

 

 

10. İngilizce seviyesi

Level of  Language

 

 

 

 

 

 

 

D) STAJYERİN EĞİTİMİYLE GÖREVLİ ZABİT / DESIGNATED OFFICER FOR TRAINING

Adı Soyadı /     

Name Surname

Görevi ve imzası /  

Rank and signature

 

Genel değerlendirmesi  

Overall evaluation

 

 

 

 

 

Eğitimde üzerinde daha fazla durulması gereken noktalar 

Suggested training priority

 

 

 

 

 

E) GEMİ KAPTANININ DEĞERLENDİRMESİ / SHIP MASTER’S EVALUATION

Adı Soyadı /     

Name Surname

 

Değerlendirmesi  

Evaluation

 

 

 

 

İmzası /

Signature