Döküman No
TKDF.FR.0005
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…/…/20..

 

T.C.

RTEÜ TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

 

            Bölümünüz ………… numaralı öğrencinizim. Gemi Güvenlik Zabiti Eğitimini Bölüm müfredatı kapsamında almış ve başarılı olmuş olduğum DUM 120 Denizde Emniyet II ve DUM 339 Emniyet ve Kalite Yönetimi dersleri içerisinde aldığıma dair belgesinin tarafıma düzenlenmesini talep etmekteyim.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Adı-Soyadı

………………….

 

 

İLETİŞİM          

 

 

ADRES: