Döküman No
MMF.FR. 0001
Yayın Tarihi
06.11.2019
Revizyon Tarihi
23.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

                                                                   Rize

STAJ BAŞVURU FORMU

 

İlgili makama,

…………………………………………………..Bölümü öğrencisinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin stajını …….iş günü süresiyle kuruluşunuzda yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

İmza  / Kaşe

 

 

ÖĞRENCİNİN

Adı ve Soyadı

                  

T.C.Kimlik No

                  

Doğum Tarihi ve Yeri

                  

Cilt No

                  

Bölümü / Programı / Sınıfı

                  

Öğrenci Numarası

                  

İKAMET ADRESİ VE TELEFONU

Sokak

                  

Cadde

                  

Bina/Daire No

                  

Mahalle/Semt

                  

İli

                  

İlçe / Köy

                  

Cep Telefonu

                  

e-posta Adresi

                  

Tedavi yardımından faydalanma durumu (İşaretlenmesi Zorunludur)

Kendi sigortasından                            Anne-Baba sigortası                            Hiçbiri  

Staj Süresi (İşaretlenmesi Zorunludur)

30 İş Günü                            60 İş Günü                            Diğer İş Günü (………)

Öğrencilerin Staj Takvimine Uyması Zorunludur (Sizin İçin Uygun Bir Tarih Yazınız.)

Staj Başlama Tarihi

Staj Bitiş Tarihi

…./…./20….

…./…./20….

*İşyerinde Cumartesi günü çalışma yapılmaktadır.                Evet                 Hayır

*ÖĞRENCİLER STAJ BAŞLAMA TARİHİNİ HAFTANIN PAZARTESİ GÜNÜNÜNDEN BAŞLATMAK ZORUNDADIRLAR.

STAJ YAPILAN KURUM / İŞ YERİ BİLGİLERİ

Formu imzalayıp teslim eden öğrenci arka sayfadaki şartları kabul etmiş sayılır.

Firma / Kurum Adı ve Adresi: Üretim ve Hizmet Alanı:

Staj başvurusu kabul edildikten sonra onaylanacaktır.

 

BÖLÜM STAJ ONAYI

 

……./……./20….

 

İmza

 

Staj Komisyon Başkanı

            

 

 

Firma / Kurum Telefon ve Fax No:             

 

 

Firma /Kurum Mail:            

 

 

Firma /Kurum Kaşesi ve İmzası:            

Dikkat! Kısa vadeli sigorta kolları uygulama tebliği uyarınca, staj yapan öğrencilerin iş kazası geçirmeleri durumunda eğitim veya staj gördükleri iş yeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına ise kazadan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde mutlaka bildirmeleri gerekmektedir.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi                           

Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi 53100-RİZE

Tlf.: Santral ( 0464 ) 223 75 18

Fax: ( 0464 ) 223 75 14 

mail:mmf@erdogan.edu.tr / www.erdogan.edu.tr

ÖNEMLİ NOT 1:"MMF.TL. 0073 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Staj Talimatı"nı okuyunuz.

ÖNEMLİ NOT 2: 5510 sayılı kanunun 5/b ve 87/e fıkrası gereğince staj yapan öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, İş Kazası ve Meslek Hastalığı için sigortalı girişi staja başlangıç gününden on gün önce yapılacak ve primi üniversitemiz tarafından ödenecektir.