Doküman No
MMF.FR. 0026
Yayın Tarihi
26.04.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Öğrenci Adı ve Soyadı:      

Öğrenci Numarası:    

Staj Türü ve Dönemi:    

 

No

İşlem

Staj komisyonu

Evet

Hayır

1

Staj defterinin her sayfasında ilgili mühendisinin parafı ve imza gereken sayfalarda ıslak imzası var mı?

2

EE mühendisi olduğunu kanıtlayıcı belgesi sunulmuş mu?*

3

Staj yaptığı tarihler resmî tatile denk geliyor mu? Denk gelen günler geçersiz sayılacaktır. (Cumartesi çalışan firma veya kurumlarda cumartesi günleri staj yapılabilir.)

4

Öğrenci staj evraklarını zamanında ve eksiksiz olarak teslim etti mi?

5

Öğrencinin staja başlama tarihi sosyal sigortalık tarihi ile aynı mı?

6

Staj dosyası başka bir öğrencinin staj dosyası ile benzer mi? (Benzerlik durumunda staj geçersiz sayılacaktır.)

7

Öğrenci staj değerlendirme formunda yer alan maddelerin herhangi ikisinden 60 puanın altında not almamıştır.

8

En az gün sayısı kadar sayfa sayısı var mı? Genişletebilir bilgi varsa sayfa sayısı artabilir

9

İşyeri öğrenci değerlendirme formu kapalı bir zarf içinde gelmiş mi?

10

Staj raporu yeterli titizlikle hazırlandı mı? (Şekiller ve resimler okunaklı mı? Teknik çizimler ve devre şemaları verilmiş mi? Şekillere metin içerisinde atıf yapılmış mı? Gerekli teorik bilgiler eklenmiş mi? Sayfalar sadece resimlerden oluşmamalıdır. Proje ve çizimler ek kısmında verilmelidir.

11

Mülakat yapılmaya ihtiyaç duyuldu mu? Yapıldıysa sebeplerini yorum ve görüşler kısmına kısaca yazabilir misiniz?

12

Geçersiz sayılan gün var mı? Varsa sebebi nedir?

 

*Mezuniyet belgesi ve oda numarası geçerli Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal ve Mikroelektronik Mühendisliği Bölümleri kabul edilir.

Toplam Geçersiz Sayılan Gün Sayısı (Varsa):

Yorumlar ve Görüşler:

Staj Komisyonu Kararı ve Görüşler: