Doküman No
MMF.FR. 0015
Yayın Tarihi
31.12.2020
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

……………………. Bölüm Başkanlığına

 

 

..../…./20…. - …./…./20… tarihleri arasında …………… ilinde gerçekleştirilecek olan ………………………………………….’a katılmak istiyorum. 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yolluklu (………) ve yevmiyeli olarak görevlendirilmem hususunda gereğini arz ederim. …./…./20….

 

(İmza)

             Ad Soyad     

 

Ekler:

1-Görevlendirmeye İlişkin Resmi Yazı

2- ……………………………..