Döküman No
MMF.FR. 0015
Yayın Tarihi
31.12.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

……………………. Bölüm Başkanlığına

 

 

..../…./ 20…. - …./ …./ 20… tarihleri arasında …………… ilinde gerçekleştirilecek olan ………………………………………….’a katılmak istiyorum. 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yolluklu (………) ve yevmiyeli olarak görevlendirilmem hususunda gereğini arz ederim. …./…./ 20….

 

(İmza)

         Ad Soyad

      

 

Ekler:

1-Görevlendirmeye İlişkin Resmi Yazı

2- ……………………………..