Doküman No
MMF.FR. 0002
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

            T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

............................... Bölüm Başkanlığına

 

 

         Bölümümüze ait ………………………………………………… Laboratuvarı için ihtiyaç duyulan cihaza/cihazlara ilişkin teknik şartname ve proforma fatura ektedir.  Belirtilen cihazın/cihazların temini hususunda gereğini arz ederim.                                                

 

…/…/20…

 

 

Unvan/İsim/Soyisim

       

 

Ek: Teknik Şartname ve Proforma Fatura