Döküman No
MMF.FR. 0013
Yayın Tarihi
25.11.2020
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

………………………….. Bölüm Başkanlığına

 

 

        ……………………………………………………Üniversitesinde öğrenim gördüğüm süre içinde başarılı olduğum stajımın Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi’nin 19. madde uyarınca değerlendirilmesini talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

                  ….../…../20..…..

Öğrenci İmza    

     

Adı-Soyadı

   

Programı

       

Öğrenci No

    

Adresi

        

Cep Tel.

    

e-posta

     

Ekler :

1- Başarılı Staj Günü Bilgisini İçeren Resmi Belge (Transkript, Komisyon Kararı vb.)