Doküman No
MMF.FR. 0013
Yayın Tarihi
25.11.2020
Revizyon Tarihi
05.06.2023
Revizyon No
4
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

………………………….. Bölüm Başkanlığına

 

 

……………………………………………………Üniversitesinde öğrenim gördüğüm süre içinde başarılı olduğum stajımın / İş yerinde  öğrenim gördüğüm alanla ilgili yaptığım çalışmanın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Staj Yönergesi’nin 16. maddesinin 1. fıkrası uyarınca değerlendirilmesini talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.…….../…../20..…..                                                                                                                      

İmza    

 

                                                                                                                       Öğrenci Adı Soyadı

     

Adı-Soyadı

   

Programı

       

Öğrenci No

    

Adresi

        

Cep Tel.

    

e-posta

     

 

Ek:  

1- Başarılı Staj Günü Bilgisini İçeren Resmi Belge (Transkript, Komisyon Kararı vb.) / Çalışma Belgesi