Doküman No
MMF.FR. 0028
Yayın Tarihi
26.12.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

 

20-20 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen konu ve danışman öğretim üyesi(leri) ile mühendislik tasarımı çalışması yapmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Adı Soyadı

Öğrenci No

Tarih

İmza

                          

                          

                       

                       

                       

                          

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Danışman(lar) 

Adı Soyadı

İmza

                       

                       

                       

                       

Tasarımın Adı

                      

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Tasarım Projesi Değerlendirme Notu (Danışman(lar) tarafından doldurulacaktır)

Rakam(*)

Harf(*)

İmza(lar)

                       

                       

                       

  

                       

                       

                       

  

                       

                       

                       

  

                       

                       

                       

  

(*) İki danışman yürütücülüğündeki çalışmalar için ortak değerlendirme yansıtılacaktır.