Doküman No
MMF.FR. 0014
Yayın Tarihi
25.11.2020
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

………………………………………………… Bölüm Başkanlığına

 

 

 

              …../..…/……. - …../..…/…….. tarihleri arasındaki

            (Duruma uygun kutuyu işaretleyiniz.)

           stajıma zorunlu nedenlerle başlayamadığım için

          stajımı zorunlu nedenlerle yarıda kesmek zorunda olduğum için (Bu seçeneği işaretlediyseniz staj yerinden ayrılış tarihinizi belirtiniz.)Ayrılış Tarihi: …../…../..……

sigorta işlemlerimin sonlandırılmasını talep ediyorum.

             Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

Öğrenci No:     

T.C. kimlik numarası:      

İletişim Adresi:     

İletişim Numarası:     

 

(İmza)

Tarih

Ad Soyad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİKKAT! Bu dilekçe 0464-223-75-18 Dahili: 1602 numaraya fax çekilmeli ve aslı şahsen, kargo veya posta yolu ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına ulaştırılmalıdır.