Doküman No
MMF.FR. 0018
Yayın Tarihi
19.04.2021
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

............................... Bölüm Başkanlığı

 

 

Bölümümüze ait ……….. Laboratuvarındaki …………… cihazında eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere tablodaki sarf malzemeye/malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Sarf malzemenin/malzemelerin temini hususunda gereğini arz ederim.

 

Sarf Malzeme Adı

Adet

Tutar(KDV Dâhil)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

……/…../20…..

Unvanı Adı Soyadı

        

 

Ek:

1- Teknik Şartname

2- Proforma Fatura