Doküman No
MMF.FR. 0007
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
18.03.2022
Revizyon No
4
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

……………………………………….. Bölüm Başkanlığına

 

 

 

Bölümümüzde okutulan …………… kodlu …………………………… dersi kapsamında …./…./……-…./…../……. tarihinde/tarihleri arasında …..-…… saatleri arasında ……………… ilinde bulunan …………………………………’de teknik inceleme yapmayı planlamaktayız. Toplam ……. kişilik öğrenci ile yapılması planlanan teknik inceleme için ilgili kurum/kuruluştan resmi izin alınmış olup izin belgesi ve öğrenci katılım listesi ekte sunulmuştur. Teknik inceleme için araç tahsis edilmesi ve şoför görevlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 ..../..../20....

Unvan / Ad / Soyad

 

 

Ek:

1. Kurum/Kuruluş İzin Belgesi

2. Geziye Katılacak İmzalı Öğrenci Listesi