Döküman No
MMF.FR. 0007
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

……………………………………….. Bölüm Başkanlığına

 

 

 

 

                   Bölümümüzde okutulan …………… kodlu ………………………………………. ders kapsamında …/…/….-…/…/…… tarihleri arasında/tarihinde ………….. ilinde bulunan …………………………………‘ne teknik gezi yapmayı planlamaktayız. Toplam ……. kişilik öğrenci ile yapılması planlanan teknik gezi için ilgili kurum/kuruluştan resmi izin alınmış olup, izin belgesi ve öğrenci katılım listesi ekte sunulmuştur. Teknik gezi için araç tahsis edilmesi ve şoför görevlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

..../..../20....

Unvan / Ad / Soyad

İmza

 

 

Ek:

1. Kurum/Kuruluş İzin Belgesi

2. Geziye Katılacak İmzalı Öğrenci Listesi