Doküman No
MMF.FR. 0025
Yayın Tarihi
26.04.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrenci Adı ve Soyadı:      

Öğrenci Numarası:      

Staj Türü ve Dönemi:      

 

No

İşlem

Öğrenci

1

Staj yönergesi okundu mu?

      

 

2

Öğrenci staj kabul evrakını staj komisyonundan aldı mı?

      

 

3

Öğrenci Staj Bilgilendirme Formunu staj başlamadan en az 15 gün önce eksiksiz doldurup staj komisyonuna teslim etti mi?

      

 

4

Staja başlamadan önce sigortalılık işlemleri tamamlandı mı? (Stajın gerçekleştirileceği işletmeye bu belge ile gidilmelidir)

      

 

5

Staj defterinin her sayfasında elektrik-elektronik mühendisinin parafı ve imza gereken sayfalarda ıslak imzası var mı?

      

 

6

EE mühendisi olduğuna dair kanıtlayıcı belge staj doğasına eklendi mi?*

      

 

7

Öğrenci staj evraklarını zamanında ve eksiksiz olarak teslim etti mi?

      

 

8

Staj yapılan günler sigortalı olan günler ile uygun mu?

      

 

9

Kurumdan alınan değerlendirme formu kapalı zarfta mühürlü bir şekilde teslim edildi mi?

      

 

10

Staj raporu yeterli titizlikle hazırlandı mı? (Şekiller ve resimler okunaklı mı? Teknik çizimler ve devre şemaları verilmiş mi? Şekillere metin içerisinde atıf yapılmış mı? Gerekli teorik bilgiler eklenmiş mi? Sayfalar sadece resimlerden oluşmamalıdır. Proje ve çizimler ek kısmında verilmelidir.

      

 

11

En az gün sayısı kadar sayfa sayısı var mı? Sayfa sayısı gerektiği kadar arttırılabilir.

      

 

12

Staj dosyasının tamamı tarafımca başka staj dosyalarına bakmadan hazırlandı mı?

      

*Mezuniyet belgesi ve oda numarası geçerli. Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik,  Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal ve Mikroelektronik Mühendisliği Bölümleri kabul edilir.

NOT: Yukarıda yer alan tüm adımları eksiksiz tamamlayacağımı ve herhangi bir adımın eksik kalması durumunda ise stajımın geçersiz sayılacağını beyan ederim.

 

                                                                                                                                    Ad Soyad

Tarih - İmza