Doküman No
MMF.FR. 0021
Yayın Tarihi
14.01.2022
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

 

20-20 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen konu ve danışman öğretim üyesi(leri) ile mühendislik tasarımı çalışması yapmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Adı Soyadı

Öğrenci No

Tarih

İmza

   

      

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

,

Danışman(lar)

Adı Soyadı

İmza

   

   

   

   

Tasarımın Adı

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Mühendislik Tasarımı Çalışması Değerlendirme Notu

(Danışman(lar) tarafından doldurulacaktır)

Rakam(*)

Harf(*)

İmza(lar)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) İki danışman yürütücülüğündeki çalışmalar için ortak değerlendirme yansıtılacaktır.