Doküman No
MMF.FR. 0003
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

……………………………………….. Bölüm Başkanlığına

 

 

     Bölümümüze ait ……………………………………………….. Laboratuvarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemeler aşağıda listelenmiştir. Proforma faturalar ektedir. Temini hususunda gereğini arz ederim.

     

Malzeme Adı

Adet

Tutar(KDV Dâhil)

          

    

      

     

     

       

      

  

   

        

   

     

     

   

   

      

     

     

      

    

    

      

   

     

      

     

     

      

  

        

            

    

      

                                               

Tarih

Unvan/İsim/Soyisim

    

Ek:

  1. Proforma Fatura