Döküman No
MMF.FR. 0004
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T. C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

…………………………………………. Bölüm Başkanlığına

 

……………………………………………….. Anabilim Dalı için:

…… adet ………………. profesör

…… adet ……………….. doçent

…… adet ……………….. doktor öğretim üyesi

…… adet ……………….. araştırma görevlisi kadrosunun kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

norm kadro kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır.

 

Gereğini arz ederim. …/…/20….

 

 

Unvan/Ad/Soyad