Döküman No
MMF.FR. 0005
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T. C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

…………………………………………. Bölüm Başkanlığına

 

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının ……….. yılı norm kadro planlaması çerçevesinde ……………………………………………….. Anabilim Dalı için:

…… adet ………………. profesör kadrosunun

…… adet ……………….. doçent kadrosunun

…… adet ……………….. doktor öğretim üyesi

…… adet ……………….. araştırma görevlisi kadrosunun kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

norm kadro kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Gereğini arz ederim. …/…/20….

 

Unvan/Ad/Soyad