Doküman No
FEF.FR. 0001
Yayın Tarihi
10.02.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

Etkinliği Düzenleyen Birim

 

Etkinlik Adı

 

Etkinlik Türü

 Konferans

 

Panel

 

 Sempozyum 

 

Konser

 

Eğitim

 

 Çalıştay

 

Söyleşi 

 

Diğer

 

Etkinlik Yeri

 

Etkinlik Sorumlusu

 

İletişim Bilgileri

 

Etkinlik Başlangıç Tarihi/Saati

 

 

Etkinlik Bitiş Tarihi/Saati

 

 

Konuk

Var

 

Yok

 

 

Adı Soyadı-Mesleği 

 

Konuşma Başlığı

 

Etkinlik Ön Hazırlık

Program Sunucusu 

 

Açılış Konuşmacısı

 

Konuk Özgeçmiş

Var

 

Yok

 

Teknik Ekipman Talebi

Projeksiyon

 

Fotoğraf

 

Yaka Mikrofonu

 

 

Bilgisayar

 

Video

 

Masa Mikrofonu

 

Organizasyonda Hediye Edilecek
Malzemeler

Ciçek

 

Hediye

 

Plaket

 

Diğer

 

İkram 

Evet

 

Hayır

 

 

 

 

 

İkramın İstenildiği Yer/Saat

 

İkramin Çeşidi

Çay

 

Kokteyl

 

 

Etklinlik Sorumlusu/İmza                                                                                                             Bölüm Başkanı/İmza

                                                                          İMZA/ONAY
                                                                             DEKAN

UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Etkinlik Talep Formu; okunaklı ve eksiksiz doldurularak, bölüm başkanı, etkinlik sorumlusu ve Dekana imzalatılarak 
  Yazı İşlerine Birimine teslim edilecektir.
 • Etkinliğe ilişkin başvuruların en geç 7 gün önceden bildirmesi zorunludur. Buna uygun yapılmayan başvurular 
  Başkanlığımızın iş yoğunluğuna göre işleme konulacaktır.
 • Yukarıdaki Etkinlik Talep Formunda önceden talep edilmeyen istekler daha sonradan karşılanamayacaktır.
 • Bölümler etkinliklerde görev alacak sunucuyu kendileri temin edeceklerdir.
 • Bölümler etkinliklerde takdim edilecek hediyeyi kendileri temin edeceklerdir.
 • Davetiye veya afiş ile ilgili doküman hazırlığı için Matbaa ile görüşülmesi gerekmektedir.
 • Hazırlanan etkinlik afişinin .pdf halinin fef@erdogan.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.