Doküman No
FEF.FR. 0012
Yayın Tarihi
24.11.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

(Bu tutanak cihaz arıza yâda bakım durumunda tutulacak ve dosyalanacaktır)

Cihaz Kodu

           

Cihaz Adı

         

Cihaz Arıza Tarihi

 

        

Cihaz Arıza Sebebi

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın Bulunduğu Laboratuvar

        

 

Bildirim Yapan Kişinin

Adı-Soyadı

 

İmzası

                     

 

Laboratuvar Sorumlusu

Bölüm Başkanı

 

 

             

        

 

Onay