Doküman No
FEF.FR. 0004
Yayın Tarihi
18.02.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

 

              Fakülteniz Fizik/Kimya/Biyoloji Bölümü laboratuvarlarını/Fakülteniz …………. Bölümünü aşağıda belirtilen tarih ve saatte ……………………………………………………… okulundan  …………. (sayı) öğrenci ile ziyaret etmeyi planlamaktayız.

              Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ...../....../............. 

 

Ziyaret tarihi:        

Ziyaret saati:        

Eşlik edecek öğretmen/öğretmenlerin

Adı Soyadı:          

Cep Tel:         

 

 

Adı Soyadı

 (Müdür/Müdür Yrd)

İMZA

 

 

 

 

NOT :

1. Yazı Kurumun başlıklı kâğıdına yazılmalıdır.

2. Ziyaret talebini içeren yazı fakülte dekanlığımızın e-posta adresine (fenedebiyat@erdogan.edu.tr) gönderilmeli ya da elden dekanlığa teslim edilmelidir.

3. Ziyaret tarih ve saatlerinde çakışma olmaması ve mağduriyet yaşanmaması için dilekçe yazmadan önce bölümle irtibata geçilmesi gerekmektedir.