Doküman No
FEF.FR. 0014
Yayın Tarihi
24.11.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sıra No

Cihaz Kodu

Cihaz Adı

Arıza Nedeni/Bakım Bilgileri

Sorumlu Kişi

      

      

      

        

   

      

    

     

        

     

         

       

        

         

     

     

      

        

         

      

      

      

        

      

    

 

Laboratuvar Sorumlusu

 

 

Bölüm Başkanı

 

 

        

        

 

Onay