Doküman No
FEF.FR. 0009
Yayın Tarihi
17.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

2020 YILI RADYASYON DOZU ÖLÇÜMLERİ KAYIT TUTANAĞI

Ölçüm Alınan Cihaz

Ölçüm Tarihi

Ölçülen Radyasyon Dozu (µR/h)

Kaynak Odası Koridoru

Kaynak Odasının Üst Katı