Doküman No
FEF.FR. 0016
Yayın Tarihi
01.07.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu

                                                                                                      BAŞVURU DİLEKÇESİ                         

………………………………… BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

          Aşağıda adı, tarihi, yeri ve diğer ayrıntıları belirtilen etkinliğe katılmak istiyorum. Başvuru Formunda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğruluğunu beyan eder, gereğini saygılarımla arz ederim.                

                                    Adı / Soyadı - İmza :           

GÖREVLENDİRME TALEP EDEN PERSONEL BİLGİLERİ

Unvanı – Adı / Soyadı :

            

           

Bölümü :

            

ABD / Program :

            

Görevlendirme Başlangıç Tarihi :

            

           

           

Görevlendirme Bitiş Tarihi :

           

           

           

Etkinliğe Katılım Türü

Destek Türü

      Oturum Başkanlığı

       Çalıştay

      Destek Talep Edilmemektedir.

      BAP Destekli

       Davetli Konuşmacı

       İdari Görev

      Yolluklu-Yevmiyeli

      Döner Sermaye

      Sunum yapmak

       Erasmus

      Proje Destekli

      Diğer (..……………..……....)

      Görevli Katılım

       TÜBİTAK

 

 

      Arazi Çalışması

       Diğer (…………………...)

 

 

ETKİNLİK BİLGİLERİ

Etkinliğin Adı :

            

Yapılacağı Ülke :

            

Yapılacağı Şehir :

            

Başlangıç Tarihi :

            

Bitiş Tarihi :

            

Bildiri Var mı?

       Var                 Yok

Varsa Bildiri başlığı

           

TALEP EDİLEN HARCIRAH UNSURLARI

      Yolluksuz-Yevmiyesiz                          Yolluklu-Yevmiyeli                          Diğer (……...…………………..)

      Uçak                   Tren                   Otobüs                   Konaklama                   Faaliyet Katılım Ücretli (…………………..)                           

MALİ YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMİŞ DESTEKLİ GÖREVLENDİRMELER (Ülke/Şehir, Kaynağı ve Miktarı)

1.           

2.           

3.           

VEKALET EDİLECEK DERS, İŞLEM VE GÖREV

      Belirtiğim süre içerisinde dersim yoktur.

      Ders telafisi yapılacaktır. (Ders Telafi Formu Eklenecek)

Lütfen bu forma davet mektubu, kabul yazısı, bildiri metni/özeti gibi belgeleri eklemeyi unutmayınız.