Doküman No
FEF.FR. 0002
Yayın Tarihi
11.02.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Başvuranın Unvanı, Adı ve Soyadı:          

Fakülte:       

Bölümü:          

Tel:     

E-Posta:       

Katılacağı bilimsel etkinliğin türü:       

Katılacağı bilimsel etkinliğin adı* ve yeri:     

Etkinlik Başlama Tarihi:    

Etkinlik Bitiş Tarihi:       

Görevlendirme Başlama Tarihi:       

Görevlendirme Bitiş Tarihi:       

Bildirinin Adı :       

Yazar (lar):         

Bildirinin Sunuş Şekli:                  Poster      Sözlü           Çağrılı 

Görevlendirme Şekli:

Gündelikli

Gündeliksiz

Yolluklu

Yolluksuz

Katılım Ücretsiz

Katılım Ücretli (Miktar)

Seyahatin Ne Şekilde Yapılacağı

Uçak

Otobüs

Diğer

Yapılacak Giderlerin Kaynağı

Fakülte

Diğer

 

Daha önce böyle bir etkinlikten faydalanıldı mı? :            

 

Evet ise tarihi :         

Yurt İçi

Evet                   Hayır 

Yurt Dışı

Evet                             Hayır 

 

 

Açıklama:     

Ders Telafisi Var Mı             Var         Yok

 

Sunacak Yazar

RTEÜ mensubu yazarların onayı

Adı ve Soyadı:  

Adı ve Soyadı:                                                      Adı ve Soyadı:       

İmza :   

İmza:                                                                     İmza:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltilme Kriterleri Kapsamında Son İki Yıl İçinde Akademik Yayınlardan Edinilen Puan:

 

Adet

Puan

SCI-E (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yapılan yayınlar

         

         

Tarih :        

* Bu forma ek olarak,

  1. Sunulacak bildirinin yazar/yazarların isim ve adres bilgilerinin de yer aldığı etkinliğe gönderilen özet (varsa tam metni).

  2. Bildirinin kabul edildiğini gösteren belge (sözlü, poster, kısa sunum veya hangi formatta kabul edildiği mutlaka belirtilmiş olmalıdır).

  3. Etkinliği duyuran belgeler veya web sayfasından alınmış olan etkinliği tanıtıcı belgeler.

  4. Etkinliğin Bilimsel Programı