Doküman No
FEF.FR. 0008
Yayın Tarihi
17.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

 

RADYOAKTİF KAYNAK ALINDI-VERİLDİ TUTANAĞI

Radyoaktif Kaynağın;

Kaynağı Teslim Alan Personelin Unvanı, Adı ve Soyadı

Kaynağı Teslim Aldığı

Kaynağı Teslim Ettiği

Cinsi

Aktivitesi

Tarih

İmza

Tarih

İmza