Doküman No
RTEÜ.FR. 0149
Yayın Tarihi
28.07.2022
Revizyon Tarihi
25.08.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

     RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

…………….-……………. Eğitim-Öğretim Yılında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim görmek istiyorum. 

 

Gereğini arz ederim.

      …../…../…..…..

               

                                                                                        

                                                                           Öğrenci İmza      

 

 

 

Öğrencinin

Adı-Soyadı

     

Fakülte-Program (kayıt yaptırdığınız programı  işaretleyiniz)

Fen-Edebiyat Fakültesi                      Gürcü Dili ve Edebiyatı 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    Uluslararası İlişkiler  

Öğrenci No

     

Adresi

     

Cep Tel.

     

e-posta

     

 

 

 

 

Açıklama (varsa):………………………………………………………………………………

             

 

 

 

 

 

 

Açıklama

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı başvuruları kontenjan dâhilinde olup yerleşenler https://iibf.erdogan.edu.tr/  ve fenedebiyat@erdogan.edu.tr adreslerinde ilan edilecektir.