Doküman No
ADMYO.FR. 0001
Yayın Tarihi
08.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

______/______ Eğitim Öğretim Yılı ______ Dönemi ……….. İmtihan Evrakı ve Ders Değerlendirme Raporları Teslim Tutanak

Sıra

 

 

 

 

Program

Dersin Kodu ve Adı

Dersin Öğretim Elemanı

İMTİHAN EVRAKI

Zarf

Cevap Anahtarı (Sayfa Sayısı)

İmtihan İmza Tutanağı

(Sayfa Sayısı)

Öğrenci İmtihan Evrakları

Ders Değerlendirme Raporları (Sayfa Sayısı)

(Final ve Bütünleme İçin)

 

 

 

İyi Kötü Zayıf Cevap Kağıdı  (Sayfa sayısı)

Teslim Eden/İmza

Tarih

Teslim Alan/İmza

Tarih

1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

8