Doküman No
ADMYO.FR. 0008
Yayın Tarihi
13.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Etkinlik İmza Tutanağı

Etkinlik Tarihi

:   

Etkinlik Konusu

:   

Etkinliğin Yapıldığı Yer

:   

Etkinlik Konuşmacısı/Konuşmacıları

:   

 

KATILIMCILAR

Sıra No.

Adı Soyadı

Birimi

Görevi

İmza

1

      

   

   

   

2

      

   

   

   

3

      

   

   

   

4

      

   

   

   

5

   

   

   

   

6

   

   

   

   

7

   

   

   

   

8

   

   

   

   

9

   

   

   

   

10

   

   

   

   

11

   

   

   

   

12

   

   

   

   

13

   

   

   

   

14

   

   

   

   

15

   

   

   

   

16

   

   

   

   

17

   

   

   

   

18

   

   

   

   

19

   

   

   

   

20