Doküman No
ADMYO.FR. 0011
Yayın Tarihi
13.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOGAN ÜNİVERSİTESİ

Adalet Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu ……..

Toplantı Tutanağı

 

Tarih    :   

Sayı      : 

 

 

           

Gündem: 

1. 

2. 

3. 

            Toplantı Meslek Yüksekokul Müdür/Müdür Vekili …….  ……………… başkanlığında Meslek Yüksekokul Toplantı Salonu’nda saat … başladı. Bilgilendirme yapılarak gündeme geçildi.

           

Karar   : 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Bu tutanak  .. maddeden ibarettir.

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

                                                               Adalet Meslek Yüksekokulu                            

Meslek Yüksekokulu ……    

……  Tarih ve …. Sayılı Toplantı Tutanağı İmzaları