Doküman No
ADMYO.FR. 0007
Yayın Tarihi
08.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Öğrenciye Ait Genel Bilgiler

Öğrenci No

 

Adı ve Soyadı

 

Staj Süresi/ İş günü

 

Staj Başlama Tarihi

 

Staj Bitiş Tarihi

 

Staj Yeri

 

 

S.No

Tarih

Gün

Çalıştığı Bölüm

Yaptığı İş

İmza (Öğrenci)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Bu kısım İşyeri/Kurum tarafından doldurulacaktır.

             Yukarıda kimlik bilgileri yazılı öğrenci belirtilen 30 iş günü zorunlu stajını belirtilen tarihlerde tamamlamıştır.

 

                                                                                                                                                                                                 İmza

 İşveren/Kurum Temsilcisi

Adı-Soyadı (Unvanı)

                                                                                                                                                                                       Kaşe/Mühür