Doküman No
ADMYO.FR. 0006
Yayın Tarihi
08.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Öğrenciye Ait Genel Bilgiler

Öğrenci No

           

Adı Soyadı

         

T.C.No

         

 

Staj Bilgileri

Eğitim Öğretim Yılı

         

Dönemi

         

Staj Kodu

         

Staj Süresi/İş Günü

30 iş günü

Staj Başlama Tarihi

         

Staj Bitiş Tarihi

         

Staj Yeri

Kurumun/ İşyerinin

Adı/Unvanı

 

Sigorta Sicil No.

 

Faaliyet/Hizmet Alanı

 

Adresi

 

Telefon numarası/Faks Numarası

 

E-Posta Adresi/Web Adresi

 

           Yukarıda adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı öğrencinin işyerimizde/kurumumuzda belirtilen staj süreleri içinde staj yapması uygun bulunmuştur. …./…../…..

 

 

                                                                                                                                                                            İmza

                                                                                                                                                       İşverenin veya Kurum Yetkilisinin

                                                                                                                                                                 Adı Soyadı (Unvanı)                                                                                                                   

                                                                                                                                                                 İşyeri Kaşesi/ Mühür

 

 

Bu kısım Yüksekokul Staj Koordinatörü tarafından doldurulacaktır.

Staj Koordinatörü (Adı Soyadı)

İmza

Uygundur/Uygun Değildir.

 

 

 

 

Not:

  1. Stajın geçerli sayılabilmesi için bu belgenin doğru bilgiler ile eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

  2. SİGORTA PİRİMİ: Staj Süresine ait İş kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta pirimi Meslek Yüksekokulumuz tarafından ödenecektir.

  3. Yukarıdaki bilgiler eksiksiz olarak iş yerine onaylatıldıktan sonra, başvuru formu en geç staj takviminde belirtilen süreye kadar Staj Koordinatörüne teslim edilecektir.