Doküman No
ADMYO.FR. 0005
Yayın Tarihi
08.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Staj Yeri

Kurumun/ İşyerinin

Adı/Unvanı

 

Çalışma Konusu

 

Çalışmanın yapıldığı tarih

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       İşveren/Kurum Temsilcisi

                                                                                                                                                                       Adı Soyadı (unvanı)

                                                                                                                                                                   Mühür/Kaşe/İmza

 

 

     

                                                                                                                                 

 

•Doldurma Talimatı: Staj defteri 30 iş günlük zorunlu staj için her gün için ayrı sayfalar halinde doldurulacaktır. Staj gününüzde yaşadığınız mesleki deneyimlerinizi sade bir dille aktarınız. Varsa, örnek belgenizi ekleyebilirsiniz.