Doküman No
ADMYO.FR. 0010
Yayın Tarihi
13.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

TEBLİĞ KONUSU EVRAKIN

Evrakın Geldiği Kurum/Birim

   

Evrakın Tarihi

   

Evrakın Sayısı

   

Evrakın Konusu

   

 

Tebliğ Alanlar

Tebliğ Eden

S.No.

Adı Soyadı Unvanı

Tebliğ Tarihi

İmza

Adı Soyadı Unvanı

Tebliğ Tarihi

İmza

1

   

   

 

   

   

 

2

   

   

 

   

   

 

3

   

   

 

   

   

 

4

   

   

 

   

   

 

5

   

   

 

   

   

 

6