Doküman No
ADMYO.FR. 0002
Yayın Tarihi
08.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Öğrenciye Ait Genel Bilgiler

Öğrenci No

     

Adı ve Soyadı

     

T.C. Kimlik No.

     

İkamet Tezkere No./Geçici T.C. No

(Yabancı Uyruklu Öğrenciler)

     

Telefon (Ev, İş, Cep)

     

Adres

     

Sosyal Güvenlik Durumu

  • Ailesinden (Anne, Baba veya eş üzerinden) sağlık yardımı alan

  • Kendi adına SGK kapsamında sosyal güvencesi bulunan

  • Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanlar veya Genel Sağlık Sigortası primi ödeyenler

 

 

Staj Bilgileri

Eğitim Öğretim Yılı

     

Dönemi

     

Staj Kodu

     

Staj Süresi/ İş günü

30 iş günü

Staj Başlama Tarihi

     

Staj Bitiş Tarihi

     

Staj Yeri

     

 

            Yukarıda belirtilen tarihler arasında 30 iş günlük stajımı yapacağım. Stajımın başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi veya stajdan vazgeçmem halinde en az on (10) gün önceden ilgili eğitim (okul) birimine bilgi vereceğimi, aksi halde 5510 sayılı kanun gereği doğacak cezai yükümlükleri kabul ettiğimi taahhüt ederim. …../…../….

      

                                                                                                                                                                                            İmza

                                                                                                                                                                                Öğrenci Adı-Soyadı

 

 

Bu kısım Yüksekokul Staj Koordinatörü tarafından doldurulacaktır.

Staj Koordinatörü (Adı Soyadı)

Gerekli İnceleme Yapılmıştır

(İmza)

     

     

 

Ek:

  1. Öğrenci Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi

  2. Öğrenci Kimlik Fotokopisi

  3. Staj Yeri Kabul Formu

  4. SGK Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilir)