Doküman No
ADMYO.FR. 0009
Yayın Tarihi
13.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sıra No

Teslim Alınan

Evrakın/Dosyanın Adı

Belge/Klasör Sayısı

Teslim Eden Adı Soyadı Unvanı 

 

 

Teslim Edildiği Tarih/İmza

Teslim Alan Personel Adı-Soyadı

Teslim Alındığı

Tarihi/İmza

1

   

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3