Döküman No
İLHF.FR. 0001
Yayın Tarihi
13.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

SINAV SALON TANITIM BİLGİLERİ

SALON NO:……………………..

Dersin Adı:

 

Ders Sorumlusu Öğretim Elemanı Adı Soyadı:

 

Sınav Tarihi:

 

Sınav İçin Verilen Süre:

 

Sınav Başlangıç Saati:

 

Sınav Bitiş Saati:

 

Sınav Salon Görevlisi Adı Soyadı / İmza

Ders Sorumlusu Öğretim Elemanı

 

Sınav Salonu Ziyaret Saati:…….

 

İmza

Ders sorumlusu salona gelmedi. ( )

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ METNİ SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE YÜKSEK SESLE OKUYUNUZ.

Değerli Öğrenciler,

 1. Geçerli öğrenci kimliği olmayanlar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

 2. Sınavın ilk 15 ve son 5 dakikasında sınav salonundan çıkmak yasaktır.

 3. Sınav süresince gözetmenlerin sınav kuralları konusunda sizi uyarmasına gerek yoktur. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin isim ve numaraları sınav tutanağına yazılacak ve dekanlıkça haklarına işlem başlatılacaktır.

 4. Sınav süresince cep telefonları ve tüm elektronik iletişim araçları (akıllı saat, kablosuz kulaklık vb) kapalı şekilde çanta ya da cepte bulunması gerekmektedir. Kapalı olsa dahi sıra üzerinde, sıra gözünde veya yan oturakta bulunması yasaktır.

 5. Sıraların üstünde ve gözünde sınavla ilgili olsun ya da olmasın yazılı ve basılı materyalin bulunması yasaktır. Öğrenciler, sıralarında bulunan yazılı ve basılı materyali sınav öncesinde sınıfta görülebilir uygun bir yere koymakla sorumludur. Ayrıca sınavla ilgili olsun ya da olmasın sıra üzerine yazılmış yazı, şekil vb bilgilerin silinmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Silinmesi ve temizlenmesi mümkün olamayan daha önceden yazılmış bilgilerin bulunması halinde sınav başlamadan önce sınav salon sorumlusu durumdan haberdar edilmelidir.

 6. Öğrencilerin sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri yasaktır.

 7. Salon görevlileri gerek görmeleri halinde oturduğunuz sırayı değiştirebilirler.

 8. Sınav esnasında su dışında bir şey yemek içmek ve sakız çiğnemek yasaktır.

 9. Sınav evrakını salon görevlisine teslim etmeden sınav salonundan çıkmayınız.

 10. Sınav sonrası koridorlarda beklemek ve konuşmak yasaktır.

 11. Sınav bitmiştir uyarısı yapıldıktan sonra soruları cevaplamaya ya da kodlamaya devam edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Çoktan seçmeli sınavlarda cevapları cevap anahtarına geçirmek için ek süre verilmeyecektir.

 12. Cevap kâğıtlarının sınav süresince diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde kullanılması öğrencilerin sorumluluğundadır. Ders sorumlusunun sorulara verilen cevaplara ilişkin yapacağı inceleme sonunda ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda ilgili yönetmelik hükümlerine göre hukuki işlem başlatılacaktır.

 1. Sınav Sorunsuz bir şekilde tamamlandı. ( )  Evet              ( ) Hayır

 2. Cevabınız hayır ise sınav kurallarına aykırı olan durumu lütfen kanıtlarıyla birlikte ayrıntılı olarak yazınız. (Gerekli olması durumunda tutanağın arka sayfasını kullanabilirsiniz.

Sınav Kurallarına Uymayan Öğrenci-Öğrencilerin

Adı Soyadı

No

Salon Sıra Numarası

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4