Doküman No
İLHF.FR. 0010
Yayın Tarihi
07.07.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih : ………….

Sayı : …………

 

 

 

Toplantı kurul başkanı………………………….……………….. başkanlığında ………….toplantı salonunda saat ………… başladı.

Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

  1.                    

  2.                    

  3.                    

  4.                    

 

 

 

 

 

 

Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu

Toplantı Tutanağı Hazirun Listesi

 

 

Tarih : ………….

Sayı : …………