Doküman No
İLHF.FR. 0011
Yayın Tarihi
10.07.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih : ………….

Sayı : …………

 

Toplantı bölüm başkanı………………………….……………….. başkanlığında ………….toplantı salonunda saat ………… başladı.

Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

  1.                        

  2.                        

  3.                        

  4.                        

 

 

 

 

 

 

Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimler Bölümü

Bölüm Kurulu Toplantı Tutanağı Hazirun Listesi

 

Tarih : ………….

Sayı : …………