Doküman No
İLHF.FR. 0009
Yayın Tarihi
07.07.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih : ………….

Sayı : …………

 

Toplantı yönetim kurulu başkanı………………………….……………….. başkanlığında ………….toplantı salonunda saat ………… başladı.

Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

  1.                         

  2.                

  3.                

  4.                

 

 

 

 

 

 

Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

 

İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu

Toplantı Tutanağı Hazirun Listesi

 

 

Tarih : ………….

Sayı : …………