Doküman No
İLHF.FR. 0025
Yayın Tarihi
11.01.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Tarih : ………….

Sayı : …………

 

Toplantı komisyon başkanı………………………….……………….. başkanlığında ………….toplantı salonunda saat ………… başladı.

Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

  1.          

  2.          

  3.          

  4.          

 

 

 

 

 

 

Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

Tarih : ………….

Sayı : …………