Doküman No
İLHF.FR. 0002
Yayın Tarihi
13.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi Dekanlığına

 

Aşağıda bilgileri verilen dersin sınavında yer alan soru/sorulara yönelik itiraz tarafımdan değerlendirilmiş ve bilimsel görüşüm aşağıda sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.      …../...…/20………

 

Unvan Ad/Soyad İmza

Bilimsel Görüş

Sonuç: (Lütfen aşağıdakilerden birini seçiniz.)

Soru İptal edilmelidir.

Sorunun iptaline gerek yoktur.

Soruda doğru cevap değişikliği yapılmalıdır.

Değiklik Yapıldıysa yeni doğru cevap:...................

İncelenmesi İstenen

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

 

Sınav Tarihi

 

Dersin Sorumlusu

 

Sınav Türü

 ( ) Ara Sınav

 ( ) Yarıyıl Sonu

 ( ) Bütünleme

Sınav Soru Kitapçık Türü (Varsa Yazınız)

 

Soru Numarası