Doküman No
İLHF.FR. 0007
Yayın Tarihi
07.07.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih : ………….

Sayı : …………

 

Toplantı komisyon başkanı ………………………….……………….. başkanlığında ………….toplantı salonunda saat ………… başladı.

Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

  1.               

  2.               

  3.               

  4.               

 

 

 

 

 

 

Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

İlahiyat Fakültesi

Ar-Ge Komisyonu

Toplantı Tutanağı Hazirun Listesi

 

Tarih : ………….

Sayı : …………