Doküman No
İLHF.FR. 0026
Yayın Tarihi
22.01.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi Dekanlığına

 

 

Sorumlusu olduğum aşağıdaki derslerin 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı yoklama imza çizelgeleri ektedir.

Bilgilerinize arz ederim. …/…/202…

İmza

Unvan, ad, soyad

 

 

Sıra

Prg.

(1/2)

Sınıf

Şube

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teslim Edilen Yoklama
Sayfa Sayısı

Devamsız Öğrenci Sayısı

1

     

    

    

     

    

    

    

2

    

    

    

    

    

    

    

3

    

     

    

    

    

    

    

4

     

    

    

    

    

    

    

5

    

    

    

    

    

    

     

6

     

    

    

    

    

    

    

7

    

    

    

    

    

    

    

8

    

    

    

    

    

    

    

9

    

    

    

    

    

    

    

10

    

    

    

    

   

    

    

 

 

Not:

  1. Devamsızlıktan kalan öğrencilerin isimlerini devam çizelgesinde kırmızı renkte işaretleyiniz.

  2. Devam çizelgeleri Fakültemizin belirlemiş olduğu formata uygun olarak tutulmalıdır.

  3. Yoklama öğrenciden bizzat imza karşılığı alınacak, artı (+) eksi (-) şeklinde doldurulmayacaktır.

  4. Devam çizelgesine öğrencinin toplam devamsızlığı yazılmalıdır.

 

…./…/202…

Teslim Alan

 

İmza