Doküman No
İLHF.FR. 0020
Yayın Tarihi
10.07.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih : ………….

Sayı : …………

 

Toplantı komisyon başkanı………………………….……………….. başkanlığında ………….toplantı salonunda saat ………… başladı.

Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

  1.                            

  2.                            

  3.                            

  4.                            

 

 

 

 

 

 

Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

İlahiyat Fakültesi

Radyo ve Televizyon Programlarını Yürütme Komisyonu

Toplantı Tutanağı Hazirun Listesi

 

Tarih : ………….

Sayı : …………