Döküman No
İLHF.FR. 0003
Yayın Tarihi
13.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi Dekanlığına

 

         Aşağıda bilgileri verilen dersin sınavında yer alan soru/sorular hatalıdır. İlgili soruların incelenip iptal edilmesi ve sınav sonuçlarının buna göre yeniden değerlendirmesi hususunda gereğini arz ederim.      …../...…/20………

 

Öğrenci İmza: …….………………

Adı-Soyadı

 

Programı

 

Öğrenci No

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

İncelenmesi İstenen

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

 

Sınav Tarihi

 

Dersin Sorumlusu

 

Sınav Türü

 ( ) Ara Sınav

 ( ) Yarıyıl Sonu

 ( ) Bütünleme

Sınav Soru Kitapçık Türü (Varsa Yazınız)

 

Soru Numarası

 

Açıklama: (Lütfen itiraz gerekçenizi kanıtlarıyla birlikte ayrıntılı olarak yazınız.)