Doküman No
İLHF.FR. 0003
Yayın Tarihi
13.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi Dekanlığına

 

         Aşağıda bilgileri verilen dersin sınavında yer alan soru/sorular hatalıdır. İlgili soruların incelenip iptal edilmesi ve sınav sonuçlarının buna göre yeniden değerlendirmesi hususunda gereğini arz ederim.      …../...…/20………

 

Öğrenci İmza: …….………………

Adı – Soyadı

                

Programı

                

Öğrenci No

                

Cep Tel.

                

E- Posta

                

 

 

İncelemesi İstenen

Dersin Kodu

      

Dersin Adı

      

Sınav Tarihi

      

Dersin Sorumlusu

      

Sınav Türü

Ara Sınav

Yarıyıl Sonu

Bütünleme

Sınav Soru Kitapçık Türü (Varsa Yazınız)

      

Soru Numarası

      

Açıklama: ( Lütfen itiraz gerekçenizi kanıtlarıyla birlikte ayrıntılı olarak yazınız.)