Doküman No
İLHF.FR. 0013
Yayın Tarihi
10.07.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih : ………….

Sayı : …………

 

Toplantı komisyon başkanı………………………….……………….. başkanlığında ………….toplantı salonunda saat ………… başladı.

Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

  1.                         

  2.                         

  3.                         

  4.                         

 

 

 

 

 

 

Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

İlahiyat Fakültesi

Eğitim ve Öğretim Komisyonu

Toplantı Tutanağı Hazirun Listesi

Tarih : ………….

Sayı : …………