Doküman No
İLHF.FR. 0005
Yayın Tarihi
07.07.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih : ………….

Sayı : …………

 

Toplantı komisyon başkanı………………………….……………….. başkanlığında ………….toplantı salonunda saat ………… başladı.

Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

  1.          

  2.        

  3.        

  4.        

 

 

 

 

 

 

Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

 

 

İlahiyat Fakültesi

Birim Yayın Komisyonu

Toplantı Tutanağı Hazirun Listesi

 

 

Tarih : ………….

Sayı : …………